Meatec chuyên về kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng máy hút bụi, lò hút và các phụ kiện tương đối.

English Japanese Spanish German Russian Arabic Portuguese French Korean Turkish Malay Indonesia Vietnamese Filipino Thai

Liên hệ

Máy mát xa thịt

Máy mát xa thịt

Tumbler hút chân không thịt nghiêng thủy lực

GRY series

Đọc thêm

Máy ướp thịt chân không kiểu nghiêng thủy lực

GRY1700

Đọc thêm

Tumbler chân không nghiêng thủy lực

GRY series

Đọc thêm
Contact Meatec Meat Tumblers
Bạn có quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi?
Meatec chuyên về kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng máy hút bụi, lò hút và các phụ kiện tương đối